Források

JOY Model

A COVID19 és a gazdasági feszültségek NEET-ek helyzetére gyakorolt hatásának szükségletelemzését, valamint a JOY-képzési eszközök pedagógiai módszertanára vonatkozó iránymutatást tartalmazó, nemzetközi kutatásról szóló jelentés.

Available in:
ENITDEHU

Available in:
ENITDEHU

Ode to Joy Joy Oktatói Erőforrások – Eszköztár és Kézikönyv

Az eszköztár egy olyan trénereknek és felnőttoktatóknak szóló módszerek/gyakorlatok gyűjteménye, amelyek a pozitív érzelmek könnyebb megélését fejlesztik (dráma, történetmesélés, együttműködés a természettel, testmozgás, szimbólummunka, korábbi tapasztalatok értékelése). A Kézikönyv pedig olyan cikkek, háttéranyagok gyűjteménye amely segít megérteni az eszköztárban bemutatott gyakorlatok elméleti hátterét.

JOY-tanfolyam

Gyakorlati és módszertani tréning amelynek során a résztvevők elmélyíthetik a kapcsolatukat a saját érzéseikkel és az érzések életükben betöltött szerepével. Sajátélményű tréning, változatos módszerekkel a nem formális és informális tanulási folyamatok felhasználásával.

JOY nyilatkozat

Szándéknyilatkozat, mely a politikai döntéshozóknak, törvényhozói párbeszédben résztvevő érdekelteknek, Oktatási és Képzési szolgáltatóknak, és NEET-fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek szól azzal a céllal, hogy elköteleződjenek a JOY-model, a módszertan és az eszközök bemutatására, népszerűsítsék a pozitív pszichológia használatát és elismerjék a megszerzett kompetenciák fontosságát a NEET-fiatalok munkaerőpiaci alkalmazhatóságának és részvételének erősítéséért.