Ode to Joy

Developing Attunement through the Experience of Joy

 

Az Ode to Joy projekt célkitűzése, hogy növelje az emberekben a pozitív érzések észlelésének, tudatosításának és értékelésének képességét. Ezzel a képességgel segítve a belső motivációt a tanuláshoz és kompetenciák felismeréséhez, mind a szakmai, mind a magánéletben.

 

BŐVEBBEN

A Projektről

A JOY projekt 2021-ben indult, 30 hónapos projekt az Európai Unió finanszírozásával és a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány koordinálja

A projekt eredményeit négy európai országban mutatjuk be: Magyarország, Ausztria, Olaszország és Németország.

A project célcsoportja a NEET fiatalok (foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalok) és felnőttképzők. A projekt olyan élményalapú módszereket használ, mint például a dráma, testmozgás, tánc, zene, szimbólummunka, történetmesélés és természeti munka, valamint a formálisabb VPL (validation of prior learnings: megszerzett tudás értékelése) és CH-Q tréningmódszer. Ezekkel a módszerekkel tesszük valóságossá és értékeljük a nem formális és informális tanulási eredményeket, tapasztalatokat.

A PROJEKT IDŐTARTAMA

2021.11.01-2024.04.30.

A projektet az Európai Bizottság finanszírozza az ERASMUS+ program keretében – Együttműködési partnerség a felnőttoktatásban.

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI

Növelni az emberek azon képességét, hogy kellemes érzelmeket, például örömöt, boldogságot, elégedettséget, büszkeséget éljenek át a munkájukban és az életükben,

Hogy ezeket az érzéseket tudatosan észleljék, értékeljék és

Növelni a motivációt a tanuláshoz és kompetenciák felismeréséhez, mind a szakmai, mind a magánéletükben.

A projekt célcsoportjai

EMPTY

Felnőttképzők és a felnőttoktatásban dolgozók (szakértől, tanácsadók, művészek)

Különböző módszereket kínálunk, hogy a szakmai módszertáruk bővítésére. Ezek az eszközök segítséget nyújthatnak abban, hogy növeljék a klienseik életelégedettségét, motivációját, magabiztosságát. A projektben bemutatott gyakorlatok egyúttal alkalmasak az önismeret és a reziliencia fejlesztésére is.

NEET fiatalok, felnőttek és fiatal felnőttek

olyanok, akik úgy érzik, hogy nem tudnak azonosulni a formális oktatási rendszerrel, illetve nehézségeik vannak a munkaerőpiacon való elhelyezkedés során. A kidolgozott eszközök segítenek kapcsolódni olyan belső tartalmakkal, mint a rejtett tudás és készségek, szociális szerepek, énkép, személyiségjegyek, motivációk és elfelejtett pozitív érzelmek. A korábban megszerzett tudás felismerése és rtékelése és a saját érzésekkel való kapcsolat helyreállítása segít a helyes önértékelés kialakításában.

Művészek

akik szeretnék bővíteni a saját szakmai hatáskörüket (pantomim mesterek, zenetanárok, színészek, bohócok, stb.) a mindennapi munkájuk során használható új módszerek megszerzésével, így fejlesztve és gazdagítva a szakmai gyakorlatukat és szakértelmüket.

További érdekeltek

oktatásügyi döntéshozók, oktatási intézmények vezetői, tudományos szakemberek stb., felnőttképzési hálózatok tagjai, hogy terjesszék a projekt eredményeit, és ösztönözzék a pozitív pszichológia alkalmazását és a nem formális és informális környezetben szerzett kompetenciák elismerését a NEET fiatalok foglalkoztathatóságának és részvételének megerősítése érdekében.

EXPERIENCE JOY TO WORK ON YOURSELF AND YOUR FUTURE

EXPERIENCE JOY TO WORK ON YOURSELF AND YOUR FUTURE

The JOY project continues! During the past few weeks, we have been talking with educators and educators, artists, social workers and other professionals who work to support youth in difficult situations, including NEETs but not only, using experiential and...

A kidolgozásban résztvevő partnerek

A projekt eredményeit négy európai országban mutatjuk be: Magyarország, Ausztria, Olaszország és Németország.