Partners

A PROJEKT KOORDINÁLÓJA

Rogers Foundation for Person-Centred Education

Magyarország

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány 2005-ben alapították, 2006-ban pedig hivatalosan is megkezdte tevékenységét a köz- és felnőttoktatás, valamint az ifjúsági kérdések és a fenntarthatóság területén.
Carl R. Rogers gondolatai alapján hiszünk abban, hogy az ember saját élményein keresztül és élő, elfogadó kapcsolatokon keresztül képes megérteni és megvalósítani önmagát – küldetésünk, hogy ezt az elfogadó kapcsolatot biztosítsuk az emberek számára. Ennek érdekében a Rogers Akadémia, mint állandó oktatási intézmény fenntartása mellett oktatási, élményalapú tevékenységeket szervezünk és bonyolítunk le, valamint kutatásokat, projekteket és szolgáltatásokat szervezünk. Drámapedagógia, művészetterápia, szabad játék, játékalapú tanulás, érzelmi intelligencia, rendszergondolkodás, szabadidő-pedagógia, tehetségfejlesztés, e-learning, fenntarthatóságra nevelés, emberi jogok és esélyegyenlőség, fiatalok befogadása, foglalkoztathatósági készségek, egészségügyi írástudás és személyközpontú szervezetfejlesztés területén dolgozunk.

www.rogersalapitvany.hu

Nándor Takács

 

Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci

Olaszország

A Centro per lo Sviluppo Creativo „Danilo Dolci” egy nonprofit egyesület Palermóban, Olaszországban, amely Danilo Dolci és társai 1952-ben, Szicília keleti részén megkezdett közösségi és oktatási munkájának tapasztalataiból született. A központ abból a célból született, hogy a helyi közösségeknek egy olyan terepet kínáljon, amely elkötelezett a helyi problémák gyakorlati megoldása mellett, olyan kreatív teret kialakítva, amely segíti a tudatosság növelését és az alulról építkezést, biztosítva ezzel az utat a valódi változáshoz. A kezdetek óta a Központ fő fókuszában az erőszakmentes pedagógiai eljárások és kommunikáció, valamint a helyi terület kreatív fejlesztése állt.
Jelenleg a Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” az oktatási szektorban tevékenykedik, fiatalokat és felnőtteket is bevonva, főként oktatásfejlesztő projekteken keresztül, iskolákkal, egyetemekkel, intézményekkel, szervezetekkel és szociális csoportokkal együttműködve, mind helyi, mind nemzetközi szinten.

danilodolci.org

Giulia D’Annibale

GeSoB – Gesellschaft für Sozialforschung und Bildung

Ausztria

A Society for Social Research and Education (GeSoB) alapítása időben egybeesik a gazdasági világválság és a társadalmi változások időszakával.
Ebben az összefüggésben a GeSoB olyan interdiszciplináris kutatáson alapuló társadalmi újításokkal segíti a munkát, amelyek ötvözik az elméletet a gyakorlattal, az alapkutatást az alkalmazott kutatással, elemzik és leküzdik a társadalmi, regionális, nemzeti és transznacionális kölcsönös függőségekből fakadó ellentmondásokat. Az ilyen módon kialakított kutatási programban sokféle módszerrel dolgozunk.
Emberképünk heurisztikus hivatkozási pontjai az elidegeníthetetlen, egyetemes és oszthatatlan emberi jogok, a szociális szférában pedig mindazok az elképzelések, amelyek az emberek önszocializációján alapuló, egyenlőségre törekvő és szolidáris társadalom célját segítik elő: Tudatosan szembeállítjuk azokat a társadalmi viszonyokat, amelyek megkérdőjelezhetetlenül naturalizált kényszerek alá vannak rendelve – legyenek azok gazdasági vagy technokrata jellegűek – egy közérdekből kialakított társadalmi eszmével.

gesob.at

Paul Schober

UWEZO GmbH

Németország

UWEZO GmbH keretrendszereket, módszereket és eszközöket dolgoz ki és alkalmaz az élethosszig tanulásért, az elismerésért és érvényesülésért.
Ezek az eszközök lehetővé teszik a gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek, hogy hatékonyan bírkózhassanak meg az oktatás, a munkaerőpiac és a társadalom gyorsan változó feltételeivel és hogy kifejleszthessék és erősíthessék a munkaerőpiaci alkalmazhatóságukat és a társadalomban való részvételüket.
Az elsődleges célkitűzés az egészséges és alkalmas tanulók és munkavállalók létezése, akik a saját életüket és karrierjüket alakítják.
Az egyik cél ennek érdekében a formális, felülről irányított oktatás/tréning és érvényesülés és az informális, alulról felfelé irányított, egyéni tanuláson és a tanulási eredmények értékelésén alapuló oktatás közötti szakadék áthidalása, beépítve a mögöttes személyiségjegyeket, érzelmeket és motivációkat.

www.uwezo.de

Kees Schuur

Astoria Színházi Közművelődési Egyesület

Magyarország

Az Astoria Színházi Közművelődési Egyesületet 1987-ben alapították azzal a céllal, hogy színházi előadásokat hozzanak létre, illetve kísérleti jellegű foglalkozásokra nyújtsanak lehetősége fiataloknak. 1990-ben megnyitották az egyesület színházának kapuit, melyet Rs9-nek nevezetek el, mivel a székhelye a budapesti Rumbach Sebestyén utca 9. alatt található.
Számtalan előadás készült, és fiatalok, gyerekek és különleges igényű fiatalok ezrei tanultak a kapui mögött az elmúlt évtizedekben. Mára az egyik elsőszámú független színházzá vált Budapesten.

rs9.hu

Katalin Mária Lábán